bugBulgarian Translation Team for gnu.org - Bugs: Browse Items

 
 
Browse with the query form and selection.
Open/Closed:  Status:  Assigned to:  Category:  Item Group: 

Additional constraint :
    since

 

Column heading links sort results (up or down), you can also sort by priority or reset sort. You can also activate multicolumn sort. Currently, results are sorted by Statusdown.

        14 matching items - Items 1 to 14        

Item ID Summary Status down Assigned to Submitted
#17593 Любопитният инцидент със „Сън“ в късна доба -- заглавие на А. К. Дойл Повече информация kaloian 2006-09-02
#18002 Името на розата Повече информация kaloian 2006-10-15
#17667 Превод на copyleft Работи се al_shopov 2006-09-10
#19304 Тромав израз "да предотвратим явлението хората да мислят" Работи се yavor 2007-03-11
#20404 "US patent" != "патентът на САЩ" yavor 2007-07-08
#20406 погрешен разделител в "6,935,954" yavor 2007-07-08
#21139 голямо чудене относно началото на статията nadya 2007-09-22
#24490 печатни грешки в philosphy/compromise.bg.html al_shopov 2008-10-08
#24491 пътят към свобода/та al_shopov 2008-10-08
#24494 липсваща запетая пред „типични“ al_shopov 2008-10-08
#24495 липсваща запетая пред „примамени“ al_shopov 2008-10-08
#24496 липсваща запетая пред „все едно“ al_shopov 2008-10-08
#25601 "несобственически формати" spiritia 2009-02-16
#31657 Има печатна грешка в статията на Ричард Столман "Правото да четеш" 2010-11-15

        14 matching items - Items 1 to 14        


Open Items Priority Colors:
     1   2   3   4   5   6   7   8   9 
Closed Items Priority Colors:
     1   2   3   4   5   6   7   8   9 

Back to the top

Powered by Savane 3.13-12ab.
Corresponding source code