bugBulgarian Translation Team for gnu.org - Bugs: bug #17593, Любопитният...

 
 

bug #17593: Любопитният инцидент със „Сън“ в късна доба -- заглавие на А. К. Дойл

Submitted by:  Kaloian Doganov <kaloian>
Submitted on:  Sat 02 Sep 2006 04:18:33 PM UTC  
 
Category:  philosophy/sun-in-night-time.bg.html Severity:  1 - Пожелание
Item Group:  Предложение Status:  Повече информация
Assigned to:  Kaloian Doganov <kaloian> Open/Closed:  Open

Add a New Comment (Rich Markup)
   

You are not logged in

Please log in, so followups can be emailed to you.

 

( Jump to the original submission)

Sun 17 Sep 2006 01:41:40 PM UTC, comment #6: 

?ека за?ега да о?тане така, както е в момента, докато не прочета разказа на ?. К. Дойл.

П.П. ?а българ?ки ?ъщо ?е получава игра на думи ? тран?крибци?та на "Sun" като "Сън".  Сън?т като ?ъ?то?ние на ?ъзнанието може да ?имволизира за?палото внимание на обще?твено?тта, а като ?ъновидение -- виждането на неща, които не ?а ?е ?лучили на?ве.

Kaloian Doganov <kaloian>
Project MemberIn charge of this item.
Sun 17 Sep 2006 01:18:40 PM UTC, comment #5: 

> Да, нека да е "къ?на", а не "тъмна
> доба".


Защо?  Струва ми ?е по-добре е да е "тъмна", така кон?тра?тира и ?ъ? "?лънцето".  Ми?ълта ми беше да е еднакво на трите ме?та.

Yavor Doganov <yavor>
Project Administrator
Sun 17 Sep 2006 01:11:59 PM UTC, comment #4: 

Да, нека да е "къ?на", а не "тъмна доба".

Kaloian Doganov <kaloian>
Project MemberIn charge of this item.
Fri 15 Sep 2006 07:59:37 PM UTC, comment #3: 

?ко о?тане "тъмна доба", тр?бва да ?е коригира така и в java-trap и philisophy. Можеш да питаш и RMS за коментар #2 в тази задача.

Yavor Doganov <yavor>
Project Administrator
Sun 03 Sep 2006 12:53:53 PM UTC, comment #2: 

О?вен в?ички други а?оциации от разказа (който не ?ъм чел), тук има и игра на думи.  "Сън" (?лънцето) и Night-Time.  Тр?бва да прочетем разказа и да ?ложим бележка на преводача (не в java-trap, а в sun-in-the-night-time).

Yavor Doganov <yavor>
Project Administrator
Sat 02 Sep 2006 04:25:16 PM UTC, comment #1: 

Явор Доганов:

Това е реплика на Шерлок Холм? в разказа "Сребърно о?трие", който е ча?т от книгата "Мемоарите на Шерлок Холм?". О?тава да намерим н?кой, който ? има, за да видим как е преведено там.

Kaloian Doganov <kaloian>
Project MemberIn charge of this item.
Sat 02 Sep 2006 04:18:33 PM UTC, original submission:  

Любопитни?т инцидент ?ъ? „Сън“ в къ?на доба - това е по заглавие на разказ на ?. К. Дойл. Добре е да ?е види какъв му е превода, за да извика ?ъответните а?оциации.

Kaloian Doganov <kaloian>
Project MemberIn charge of this item.

 

(Note: upload size limit is set to 16384 kB, after insertion of the required escape characters.)

Attach Files:
   
   
Comment:
   

No files currently attached

 

Depends on the following items: None found

Items that depend on this one: None found

 

Carbon-Copy List
 • -email is unavailable- added by yavor (Updated the item)
 •  

  Do you think this task is very important?
  If so, you can add your encouragement to it.
  This task has 0 encouragements so far.

  Only logged-in users can vote.

   

   

   

  Follow 4 latest changes.

  Date Changed by Updated Field Previous Value => Replaced by
  2007-02-05 yavor Categorygnu/gnu-history.bg.html => philosophy/sun-in-night-time.bg.html
  2006-10-02 yavor SummaryЛюбопитни?т инцидент ?ъ? „Сън“ в къ?на доба -- заглавие на ?. К. Дойл => Любопитният инцидент със „Сън“ в късна доба -- заглавие на А. К. Дойл
  2006-09-17 kaloian StatusNone => Повече информация
      Уеб-страницаphilosophy/java-trap.bg.html => philosophy/sun-in-night-time.bg.html

  Back to the top


  Powered by Savane 3.5