bugBulgarian Translation Team for gnu.org - Bugs: bug #21139, голямо чудене...

 
 

bug #21139: голямо чудене относно началото на статията

Submitter:  Nadya Velikova <nadya>
Submitted:  Sat 22 Sep 2007 06:38:16 PM UTC
   
 
Category:  * philosophy/software-literary-patents.bg.html Severity:  3 - Нормална
Item Group:  * Друго Status:  None
Assigned to:  nadya Open/Closed:  Open
* Mandatory Fields

Add a New Comment Rich Markup
   

  Spam posted by davelo
Fri 14 Dec 2007 04:52:41 PM UTC, comment #1: 

На мен ми харесва така както си го направила.

Yavor Doganov <yavor>
Group administrator
Sat 22 Sep 2007 06:38:16 PM UTC, original submission:  

Много се колебая относно първото изречение в статията(пропускаме пояснителния абзац, става дума за първото изречение от самата статия).
Ще се радвам на малко помощ :)

Ето оригиналът:

"On July 6, 2005, the European Parliament will vote on the vital question of whether to allow patents covering software—a policy that would restrict every computer user, and tie software developers up in knots."

Ето и преводите, на които се спрях:

1. "На 6 юли 2005г. Европейският парламент ще гласува по жизненоважния въпрос дали да разреши патентите върху софтуер – политика, която ще ограничи всеки компютърен потребител и ще върже ръцете на софтуерните разработчици."

2. "На 6 юли 2005г. Европейският парламент ще гласува дали да разреши използването на патенти върху софтуер – пагубна политика, която ще ограничи всеки компютърен потребител и ще хвърли софтуерните разработчици в постоянна тревога."

Вариант 1 е по-буквален, докато вариант 2 ми се струва по разбираем, а и по-силен.
Във вариант 1 ме притеснява думата "жизненоважен". Честно казано ми се струва, че в днешно време тази дума в българския език доста се е изтъркала и загубила силата си. Едва ли не, употребява се най-вече, за да се усмее значението на нещо. Да не говорим за синонима ѝ "съдбоносен".

Друга разлика в двата варианта е превода на "tie software developers up in knots". Много мяза на нашето "с вързани ръце". По принцип е идиом и буквално означава, че някой е разтревожен:

"tie (someone) up in knots - to make someone very nervous or worried
My colleague was tied up in knots before the speech at the convention. "


Честно казано съм повече за вариант 2, затова и него съм оставила в статията. Но много бих искала да чуя и други мнения.

Nadya Velikova <nadya>
Group Member

 

(Note: upload size limit is set to 16384 kB, after insertion of the required escape characters.)

Attach Files:
   
   
Comment:
   

No files currently attached

 

Depends on the following items: None found

Items that depend on this one: None found

 

Carbon-Copy List
 • -email is unavailable- added by yavor (Posted a comment)
 • -email is unavailable- added by nadya (Submitted the item)
 •  

  There are 0 votes so far. Votes easily highlight which items people would like to see resolved in priority, independently of the priority of the item set by tracker managers.

  Only logged-in users can vote.

   

  No changes have been made to this item

  Back to the top

  Powered by Savane 3.13-9f0e.
  Corresponding source code