bugBulgarian Translation Team for gnu.org - Bugs: bug #21139, голямо чудене...

 
 

bug #21139: голямо чудене относно началото на статията

Submitted by:  Nadya Velikova <nadya>
Submitted on:  Sat 22 Sep 2007 06:38:16 PM UTC  
 
Category:  philosophy/software-literary-patents.bg.html Severity:  3 - Нормална
Item Group:  Друго Status:  None
Assigned to:  Nadya Velikova <nadya> Open/Closed:  Open

Add a New Comment (Rich Markup)
   

You are not logged in

Please log in, so followups can be emailed to you.

 

Sat 22 Oct 2011 02:24:22 AM UTC, comment #2: 
-Deleted Account- <davelo>
Fri 14 Dec 2007 04:52:41 PM UTC, comment #1: 

На мен ми харесва така както си го направила.

Yavor Doganov <yavor>
Project Administrator
Sat 22 Sep 2007 06:38:16 PM UTC, original submission:  

Много се колебая относно първото изречение в статията(пропускаме пояснителния абзац, става дума за първото изречение от самата статия).
Ще се радвам на малко помощ :)

Ето оригиналът:

"On July 6, 2005, the European Parliament will vote on the vital question of whether to allow patents covering software—a policy that would restrict every computer user, and tie software developers up in knots."

Ето и преводите, на които се спрях:

1. "На 6 юли 2005г. Европейският парламент ще гласува по жизненоважния въпрос дали да разреши патентите върху софтуер – политика, която ще ограничи всеки компютърен потребител и ще върже ръцете на софтуерните разработчици."

2. "На 6 юли 2005г. Европейският парламент ще гласува дали да разреши използването на патенти върху софтуер – пагубна политика, която ще ограничи всеки компютърен потребител и ще хвърли софтуерните разработчици в постоянна тревога."

Вариант 1 е по-буквален, докато вариант 2 ми се струва по разбираем, а и по-силен.
Във вариант 1 ме притеснява думата "жизненоважен". Честно казано ми се струва, че в днешно време тази дума в българския език доста се е изтъркала и загубила силата си. Едва ли не, употребява се най-вече, за да се усмее значението на нещо. Да не говорим за синонима ѝ "съдбоносен".

Друга разлика в двата варианта е превода на "tie software developers up in knots". Много мяза на нашето "с вързани ръце". По принцип е идиом и буквално означава, че някой е разтревожен:

"tie (someone) up in knots - to make someone very nervous or worried
My colleague was tied up in knots before the speech at the convention. "

Честно казано съм повече за вариант 2, затова и него съм оставила в статията. Но много бих искала да чуя и други мнения.

Nadya Velikova <nadya>
Project MemberIn charge of this item.

 

(Note: upload size limit is set to 16384 kB, after insertion of the required escape characters.)

Attach Files:
   
   
Comment:
   

No files currently attached

 

Depends on the following items: None found

Items that depend on this one: None found

 

Carbon-Copy List
 • -email is unavailable- added by yavor (Posted a comment)
 • -email is unavailable- added by nadya (Submitted the item)
 •  

  Do you think this task is very important?
  If so, you can add your encouragement to it.
  This task has 0 encouragements so far.

  Only logged-in users can vote.

   

   

   

  No changes have been made to this item

  Back to the top


  Powered by Savane 3.5