bugBulgarian Translation Team for gnu.org - Bugs: bug #18002, Името на розата

 
 

bug #18002: Името на розата

Submitter:  Kaloian Doganov <kaloian>
Submitted:  Sun 15 Oct 2006 08:47:27 AM UTC
   
 
Category:  * gnu/why-gnu-linux.bg.html Severity:  3 - Нормална
Item Group:  * Предложение Status:  Повече информация
Assigned to:  kaloian Open/Closed:  Open
* Mandatory Fields

Add a New Comment Rich Markup
   

Thu 19 Oct 2006 12:38:44 PM UTC, comment #2: 

Заемам се със задачата да направя справка в превода на Валери Петров, както и да съставя текст на бележка под линия.  Като съм готов с текста, ще го предложа тук, но нека този въпрос не те спира да публикуваш превода си междувременно.

Kaloian Doganov <kaloian>
Group Member
Mon 16 Oct 2006 02:44:56 PM UTC, comment #1: 

Имам огромни пропуски що се касае до художествената литература, така и не успях да прочета всичко, което исках.  Нямам представа какво би трябвало да съдържа такава бележка.

Yavor Doganov <yavor>
Group administrator
Sun 15 Oct 2006 08:47:27 AM UTC, original submission:  

Изречението

"Една роза под каквото и да е име би ухаела хубаво"

начало на аргумент в първия абзац, но освен това е и намигване към стария философски спор за универсалиите (номиналисти срещу реалисти), в който думата "роза" много често е използвана като пример. (Романът на Умберто Еко "Името на розата" е пряко свързан с темата.)

Въпросното изречение, както и самото заглавие на статията, е перефраза на Уилям Шекспир, "Ромео и Жулиета":

    What's in a name? that which we call a rose
    By any other name would smell as sweet;

http://www-tech.mit.edu/Shakespeare/romeo_juliet/romeo_juliet.2.2.html

Може би трябва да се сложи бележка под линия за това, или поне да се направи справка с превода на Валери Петров.

Kaloian Doganov <kaloian>
Group Member

 

(Note: upload size limit is set to 16384 kB, after insertion of the required escape characters.)

Attach Files:
   
   
Comment:
   

No files currently attached

 

Depends on the following items: None found

Items that depend on this one: None found

 

Carbon-Copy List
 • -email is unavailable- added by yavor (Updated the item)
 •  

  There are 0 votes so far. Votes easily highlight which items people would like to see resolved in priority, independently of the priority of the item set by tracker managers.

  Only logged-in users can vote.

   

  Follow 4 latest changes.

  Date Changed by Updated Field Previous Value => Replaced by
  2007-02-05 yavor Categorygnu/gnu-history.bg.html gnu/why-gnu-linux.bg.html
  2006-10-19 kaloian Assigned toyavor kaloian
  2006-10-16 yavor StatusNone Повече информация
  2006-10-15 kaloian Уеб-страницаgnu/linux-and-gnu.bg.html gnu/why-gnu-linux.bg.html

  Back to the top

  Powered by Savane 3.13-4b48.
  Corresponding source code