helpBulgarian Translation Team for gnu.org - Support: sr #105769, Да се направи...

 
 

sr #105769: Да се направи уеб-страница на проекта.

Submitted by:  Yavor Doganov <yavor>
Submitted on:  Sat 10 Feb 2007 08:32:05 PM UTC  
 
Category:  None Priority:  1 - Later
Severity:  3 - Normal Status:  Postponed
Privacy:  Public Assigned to:  None
Open/Closed:  Open Operating System:  None

Add a New Comment (Rich Markup)
   

You are not logged in

Please log in, so followups can be emailed to you.

 

( Jump to the original submission)

Sat 22 Oct 2011 02:05:50 AM UTC, comment #7: 
-Deleted Account- <davelo>
Mon 01 Aug 2011 04:07:08 AM UTC, comment #6: 
Anonymous
Tue 30 Sep 2008 10:44:35 PM UTC, comment #5: 
Anonymous
  Spam posted by anonymous
  Spam posted by anonymous
Sat 10 Feb 2007 08:32:05 PM UTC, comment #4: 

This item has been reassigned from the project Bulgarian Translation Team for gnu.org task tracker to your tracker.

The original report is still available at task #5776

Following are the information included in the original report:

[field #0]                  Item ID: 5776
[field #1]                 Group ID: 8341
[field #2]              Open/Closed: Open
[field #3]                 Severity: 3 - Normal
[field #4]                  Privacy: Public
[field #9]                 Category: None
[field #10]             Submitted by: yavor
[field #11]              Assigned to: None
[field #12]             Submitted on: Friday 08/04/2006 at 12:31
[field #13]                  Summary: Да се направи уеб-страница на проекта.
[field #14]      Original Submission: Да ?е изготви уеб-?траница на проекта, или поне ?келет, нещо подобно на http://www.gnu.org/server/standards/translations/indoteam.id.html.

По мое ?кромно мнение тр?бва да ?ъдържа:

 • Кратко напът?твие за докладване на грешки (за в?ички)
 • Същото за подаване на задачи (за членовете на проекта)
 • Спи?ък в подход?ща форма ?ъ? ?татиите, за които в?еки член отговар?
 • Евентуално за в близкото бъдеще, ?пи?ък (таблица) ? най-че?то ?рещаните термини и у?тановените българ?ки еквиваленти

Това е горе-долу, ще гледам и аз да помагам.  Подавай готовите неща в хранилището за уеб-?траниците (ще намериш връзка от менюто "CVS").  Премахнал ?ъм опци?та "Homepage" и ще ? върна, когато приключим и ?траницата придобие готов вид.  ?дре?ът, на който може да ?е ?леди работата би тр?бвало да е http://www.gnu.org/server/standards/translations/www-bg/.

Кодът тр?бва да е ?ъобразен ? http://www.gnu.org/server/fsf-html-style-sheet.html.  ?ко възраз?ваш за тази задача, казвай -- н?ма проблеми.  За в?еки ?лучай ?лагам и Камен в CC, може и да помогне, ако има време.
[field #16]               Item Group: None
[field #17]                   Status: Отложена
[field #18]        Component Version: None
[field #19]         Operating System: None
[field #20]          Reproducibility: None
[field #21]               Size (loc): None
[field #22]            Fixed Release: None
[field #23]          Planned Release: None
[field #24]                   Effort: 0.00
[field #28]                 Priority: 1 - По-късно
[field #29]          Should Start On: Friday 08/04/2006 at 00:00
[field #30]    Should be Finished on: Saturday 06/30/2007 at 00:00
[field #31]         Percent Complete: 0%
[field #33]                  Release: None
[field #58]     Custom Select Box #1: None
[field #59]     Custom Select Box #2: None
[field #60]     Custom Select Box #3: None
[field #61]     Custom Select Box #4: None
[field #62]     Custom Select Box #5: None
[field #63]     Custom Select Box #6: None
[field #64]     Custom Select Box #7: None
[field #65]     Custom Select Box #8: None
[field #66]     Custom Select Box #9: None
[field #67]    Custom Select Box #10: None

Yavor Doganov <yavor>
Project Administrator
Sat 10 Feb 2007 08:32:04 PM UTC, comment #3: 

Тази задача сякаш няма място тук и понеже ми става гузно да я гледам непрекъснато, я местя в "Поддръжка".

Yavor Doganov <yavor>
Project Administrator
Thu 07 Dec 2006 03:32:09 PM UTC, comment #2: 

За Надя или който се реши да се занимава с тази задача: страницата би следвало да представлява нещо като http://www.gnu.org/spanish/ (като основен шаблон, не съдържание).

Yavor Doganov <yavor>
Project Administrator
Tue 29 Aug 2006 06:42:56 PM UTC, comment #1: 

Ми?л?, че у?п?х да конфигурирам Савана горе-долу и ?ега докладването на грешки е до?та по-интуитивно, така че тази задача е ? още по-ни?ък приоритет.

Yavor Doganov <yavor>
Project Administrator
Sat 10 Feb 2007 08:32:05 PM UTC, original submission:  

Да ?е изготви уеб-?траница на проекта, или поне ?келет, нещо подобно на http://www.gnu.org/server/standards/translations/indoteam.id.html.

По мое ?кромно мнение тр?бва да ?ъдържа:

 • Кратко напът?твие за докладване на грешки (за в?ички)
 • Същото за подаване на задачи (за членовете на проекта)
 • Спи?ък в подход?ща форма ?ъ? ?татиите, за които в?еки член отговар?
 • Евентуално за в близкото бъдеще, ?пи?ък (таблица) ? най-че?то ?рещаните термини и у?тановените българ?ки еквиваленти

Това е горе-долу, ще гледам и аз да помагам.  Подавай готовите неща в хранилището за уеб-?траниците (ще намериш връзка от менюто "CVS").  Премахнал ?ъм опци?та "Homepage" и ще ? върна, когато приключим и ?траницата придобие готов вид.  ?дре?ът, на който може да ?е ?леди работата би тр?бвало да е http://www.gnu.org/server/standards/translations/www-bg/.

Кодът тр?бва да е ?ъобразен ? http://www.gnu.org/server/fsf-html-style-sheet.html.  ?ко възраз?ваш за тази задача, казвай -- н?ма проблеми.  За в?еки ?лучай ?лагам и Камен в CC, може и да помогне, ако има време.

Yavor Doganov <yavor>
Project Administrator

 

(Note: upload size limit is set to 16384 kB, after insertion of the required escape characters.)

Attach Files:
   
   
Comment:
   

No files currently attached

 

Depends on the following items: None found

Items that depend on this one: None found

 

Carbon-Copy List
 • -email is unavailable- added by yavor (Posted a comment)
 •  

  Do you think this task is very important?
  If so, you can add your encouragement to it.
  This task has 0 encouragements so far.

  Only logged-in users can vote.

   

   

   

  Follow 2 latest changes.

  Date Changed by Updated Field Previous Value => Replaced by
  2007-02-10 yavor StatusNone => Postponed
  2007-02-10 yavor Reassign itemBulgarian Translation Team for gnu.org, task #5776 => Bulgarian Translation Team for gnu.org, sr #105769

  Back to the top


  Powered by Savane 3.6