mainBulgarian Translation Team for gnu.org - Support: sr #105769, Да се направи...

 
 

sr #105769: Да се направи уеб-страница на проекта.

Submitter:  Yavor Doganov <yavor>
Submitted:  Sat 10 Feb 2007 08:32:05 PM UTC
   
 
Category:  None Priority:  1 - Later
Severity:  3 - Normal Status:  Postponed
Privacy:  Public Assigned to:  None
Open/Closed:  Open Operating System:  None
* Mandatory Fields

Add a New Comment Rich Markup
   

Jump to the original submission

  Spam posted by davelo
  Spam posted by anonymous
  Spam posted by anonymous
  Spam posted by anonymous
  Spam posted by anonymous
Sat 10 Feb 2007 08:32:05 PM UTC, comment #4: 

This item has been reassigned from the project Bulgarian Translation Team for gnu.org task tracker to your tracker.

The original report is still available at task #5776

Following are the information included in the original report:

[field #0]                  Item ID: 5776
[field #1]                 Group ID: 8341
[field #2]              Open/Closed: Open
[field #3]                 Severity: 3 - Normal
[field #4]                  Privacy: Public
[field #9]                 Category: None
[field #10]             Submitted by: yavor
[field #11]              Assigned to: None
[field #12]             Submitted on: Friday 08/04/2006 at 12:31
[field #13]                  Summary: Да се направи уеб-страница на проекта.
[field #14]      Original Submission: Да ?е изготви уеб-?траница на проекта, или поне ?келет, нещо подобно на http://www.gnu.org/server/standards/translations/indoteam.id.html.

По мое ?кромно мнение тр?бва да ?ъдържа:

 • Кратко напът?твие за докладване на грешки (за в?ички)
 • Същото за подаване на задачи (за членовете на проекта)
 • Спи?ък в подход?ща форма ?ъ? ?татиите, за които в?еки член отговар?
 • Евентуално за в близкото бъдеще, ?пи?ък (таблица) ? най-че?то ?рещаните термини и у?тановените българ?ки еквиваленти


Това е горе-долу, ще гледам и аз да помагам.  Подавай готовите неща в хранилището за уеб-?траниците (ще намериш връзка от менюто "CVS").  Премахнал ?ъм опци?та "Homepage" и ще ? върна, когато приключим и ?траницата придобие готов вид.  ?дре?ът, на който може да ?е ?леди работата би тр?бвало да е http://www.gnu.org/server/standards/translations/www-bg/.

Кодът тр?бва да е ?ъобразен ? http://www.gnu.org/server/fsf-html-style-sheet.html.  ?ко възраз?ваш за тази задача, казвай -- н?ма проблеми.  За в?еки ?лучай ?лагам и Камен в CC, може и да помогне, ако има време.
[field #16]               Item Group: None
[field #17]                   Status: Отложена
[field #18]        Component Version: None
[field #19]         Operating System: None
[field #20]          Reproducibility: None
[field #21]               Size (loc): None
[field #22]            Fixed Release: None
[field #23]          Planned Release: None
[field #24]                   Effort: 0.00
[field #28]                 Priority: 1 - По-късно
[field #29]          Should Start On: Friday 08/04/2006 at 00:00
[field #30]    Should be Finished on: Saturday 06/30/2007 at 00:00
[field #31]         Percent Complete: 0%
[field #33]                  Release: None
[field #58]     Custom Select Box #1: None
[field #59]     Custom Select Box #2: None
[field #60]     Custom Select Box #3: None
[field #61]     Custom Select Box #4: None
[field #62]     Custom Select Box #5: None
[field #63]     Custom Select Box #6: None
[field #64]     Custom Select Box #7: None
[field #65]     Custom Select Box #8: None
[field #66]     Custom Select Box #9: None
[field #67]    Custom Select Box #10: None

Yavor Doganov <yavor>
Group administrator
Sat 10 Feb 2007 08:32:04 PM UTC, comment #3: 

Тази задача сякаш няма място тук и понеже ми става гузно да я гледам непрекъснато, я местя в "Поддръжка".

Yavor Doganov <yavor>
Group administrator
Thu 07 Dec 2006 03:32:09 PM UTC, comment #2: 

За Надя или който се реши да се занимава с тази задача: страницата би следвало да представлява нещо като http://www.gnu.org/spanish/ (като основен шаблон, не съдържание).

Yavor Doganov <yavor>
Group administrator
Tue 29 Aug 2006 06:42:56 PM UTC, comment #1: 

Ми?л?, че у?п?х да конфигурирам Савана горе-долу и ?ега докладването на грешки е до?та по-интуитивно, така че тази задача е ? още по-ни?ък приоритет.

Yavor Doganov <yavor>
Group administrator
Sat 10 Feb 2007 08:32:05 PM UTC, original submission:  

Да ?е изготви уеб-?траница на проекта, или поне ?келет, нещо подобно на http://www.gnu.org/server/standards/translations/indoteam.id.html.

По мое ?кромно мнение тр?бва да ?ъдържа:

 • Кратко напът?твие за докладване на грешки (за в?ички)
 • Същото за подаване на задачи (за членовете на проекта)
 • Спи?ък в подход?ща форма ?ъ? ?татиите, за които в?еки член отговар?
 • Евентуално за в близкото бъдеще, ?пи?ък (таблица) ? най-че?то ?рещаните термини и у?тановените българ?ки еквиваленти


Това е горе-долу, ще гледам и аз да помагам.  Подавай готовите неща в хранилището за уеб-?траниците (ще намериш връзка от менюто "CVS").  Премахнал ?ъм опци?та "Homepage" и ще ? върна, когато приключим и ?траницата придобие готов вид.  ?дре?ът, на който може да ?е ?леди работата би тр?бвало да е http://www.gnu.org/server/standards/translations/www-bg/.

Кодът тр?бва да е ?ъобразен ? http://www.gnu.org/server/fsf-html-style-sheet.html.  ?ко възраз?ваш за тази задача, казвай -- н?ма проблеми.  За в?еки ?лучай ?лагам и Камен в CC, може и да помогне, ако има време.

Yavor Doganov <yavor>
Group administrator

 

(Note: upload size limit is set to 16384 kB, after insertion of the required escape characters.)

Attach Files:
   
   
Comment:
   

No files currently attached

 

Depends on the following items: None found

Items that depend on this one: None found

 

Carbon-Copy List
 • -email is unavailable- added by yavor (Posted a comment)
 •  

  There are 0 votes so far. Votes easily highlight which items people would like to see resolved in priority, independently of the priority of the item set by tracker managers.

  Only logged-in users can vote.

   

  Follow 2 latest changes.

  Date Changed by Updated Field Previous Value => Replaced by
  2007-02-10 yavor StatusNone Postponed
  2007-02-10 yavor Reassign itemBulgarian Translation Team for gnu.org, task #5776 Bulgarian Translation Team for gnu.org, sr #105769

  Back to the top

  Powered by Savane 3.13-9c15.
  Corresponding source code