taskBulgarian Translation Team for gnu.org - Tasks: task #5776, Reassigned to another tracker...

 
 

task #5776: Reassigned to another tracker [was: Да се направи уеб-страница на проекта.]

Submitted by:  Yavor Doganov <yavor>
Submitted on:  Fri 04 Aug 2006 09:31:42 AM UTC  
 
Should Start On:  Thu 03 Aug 2006 09:00:00 PM UTC Should be Finished on:  Fri 29 Jun 2007 09:00:00 PM UTC
Category:  None Priority:  1 - По-късно
Status:  Отложена Percent Complete:  0%
Assigned to:  None Open/Closed:  Closed

Add a New Comment(Rich Markup)
   

You are not logged in

Please log in, so followups can be emailed to you.

 

Sat 10 Feb 2007 08:32:05 PM UTC, comment #4:

THIS ITEM WAS REASSIGNED TO SR #105769.

Please, do not post any new comments to this item.


Yavor Doganov <yavor>
Project Administrator
Sat 10 Feb 2007 08:32:04 PM UTC, comment #3:

Тази задача сякаш няма място тук и понеже ми става гузно да я гледам непрекъснато, я местя в "Поддръжка".

Yavor Doganov <yavor>
Project Administrator
Thu 07 Dec 2006 03:32:09 PM UTC, comment #2:

За Надя или който се реши да се занимава с тази задача: страницата би следвало да представлява нещо като http://www.gnu.org/spanish/ (като основен шаблон, не съдържание).

Yavor Doganov <yavor>
Project Administrator
Tue 29 Aug 2006 06:42:56 PM UTC, comment #1:

Ми?л?, че у?п?х да конфигурирам Савана горе-долу и ?ега докладването на грешки е до?та по-интуитивно, така че тази задача е ? още по-ни?ък приоритет.

Yavor Doganov <yavor>
Project Administrator
Fri 04 Aug 2006 09:31:42 AM UTC, original submission:

THIS ITEM WAS REASSIGNED TO SR #105769.

Да ?е изготви уеб-?траница на проекта, или поне ?келет, нещо подобно на http://www.gnu.org/server/standards/translations/indoteam.id.html.

По мое ?кромно мнение тр?бва да ?ъдържа:

 • Кратко напът?твие за докладване на грешки (за в?ички)
 • Същото за подаване на задачи (за членовете на проекта)
 • Спи?ък в подход?ща форма ?ъ? ?татиите, за които в?еки член отговар?
 • Евентуално за в близкото бъдеще, ?пи?ък (таблица) ? най-че?то ?рещаните термини и у?тановените българ?ки еквиваленти

Това е горе-долу, ще гледам и аз да помагам. Подавай готовите неща в хранилището за уеб-?траниците (ще намериш връзка от менюто "CVS"). Премахнал ?ъм опци?та "Homepage" и ще ? върна, когато приключим и ?траницата придобие готов вид. ?дре?ът, на който може да ?е ?леди работата би тр?бвало да е http://www.gnu.org/server/standards/translations/www-bg/.

Кодът тр?бва да е ?ъобразен ? http://www.gnu.org/server/fsf-html-style-sheet.html. ?ко възраз?ваш за тази задача, казвай -- н?ма проблеми. За в?еки ?лучай ?лагам и Камен в CC, може и да помогне, ако има време.

Yavor Doganov <yavor>
Project Administrator

 

(Note: upload size limit is set to 16384 kB, after insertion of the required escape characters.)

Attach Files:
   
   
Comment:
   

Attached Files
file #12741:  personals.html added by None (43KiB - text/html)

 

Depends on the following items: None found

Items that depend on this one: None found

 

Carbon-Copy List
 • -email is unavailable- added by yavor (Posted a comment)
 •  

  Do you think this task is very important?
  If so, you can add your encouragement to it.
  This task has 0 encouragements so far.

  Only logged-in users can vote.

   

   

   

  Follow 7 latest changes.

  Date Changed by Updated Field Previous Value => Replaced by
  2007-05-09 None Attached File- => Added personals.html, #12741
  2007-02-10 yavor Reassign ItemBulgarian Translation Team for gnu.org, task #5776 => Bulgarian Translation Team for gnu.org, sr #105769
  2006-12-17 yavor Assigned tokaloian => None
  2006-10-02 yavor SummaryДа ?е направи уеб-?траница на проекта. => Да се направи уеб-страница на проекта.
  2006-08-29 yavor Should be Finished on2006-12-30 => 2007-06-29
      StatusNone => Отложена
  2006-08-04 yavor Carbon-Copy- => Added -email is unavailable-

  Back to the top


  Powered by Savane 3.3