helpBulgarian Translation Team for gnu.org - Support: sr #105769, Да се направи...

 
 

sr #105769: Да се направи уеб-страница на проекта.

Submitted by:  Yavor Doganov <yavor>
Submitted on:  Sat 10 Feb 2007 08:32:05 PM UTC  
 
Category:  None Priority:  1 - Later
Severity:  3 - Normal Status:  Postponed
Privacy:  Public Assigned to:  None
Open/Closed:  Open Operating System:  None

Add a New Comment(Rich Markup)
   

You are not logged in

Please log in, so followups can be emailed to you.

 

( Jump to the original submission)

Sat 22 Oct 2011 02:05:50 AM UTC, comment #7:

public records florida
zetaclear
annuities pros ans cons
amberen side effects
total curve
breast actives

-Deleted Account- <davelo>
Mon 01 Aug 2011 04:07:08 AM UTC, comment #6:

what is a student credit card
free student credit cards
everything you need to know about the best student credit cards
credit cards for college students
best student credit cards
student credit cards with no credit

Anonymous
Tue 30 Sep 2008 10:44:35 PM UTC, comment #5:

http://forums.vogue.com.au/member.php?u=91686 tube8
http://forums.vogue.com.au/member.php?u=91688 redtube
http://forums.vogue.com.au/member.php?u=91689 pornhub
http://forums.vogue.com.au/member.php?u=91690 yobt
http://www.dynamicdrive.com/forums/member.php?u=33924 tube8
http://www.dynamicdrive.com/forums/member.php?u=33925 redtube

Anonymous
  Spam posted by anonymous
(Why is this post is considered to be spam? Users may have reported it to be spam or, if it has been recently posted, it may just be waiting for spamchecks to be run.)
Spam content:

Best sites from google.de :
1) http://www.google.de/notebook/public/04608191802079853396/BDShxQwoQqI2u9aMj
2) http://www.google.de/notebook/public/14811194029080121230/BDShxQwoQ-K6u9aMj
3) http://www.google.de/notebook/public/04608191802079853396/BDSIKQgoQwYS79aMj
4) http://www.google.de/notebook/public/04608191802079853396/BDQouQwoQgaq79aMj
5) http://www.google.de/notebook/public/04608191802079853396/BDQcKQgoQ4c679aMj
6) http://www.google.de/notebook/public/04608191802079853396/BDShxQwoQ-fO79aMj
7) http://www.google.de/notebook/public/13061649652563958978/BDSHDQwoQgKq89aMj
8) http://www.google.de/notebook/public/13061649652563958978/BDQcKQgoQhc289aMj
9) http://www.google.de/notebook/public/13061649652563958978/BDSHDQwoQ5fG89aMj
10) http://www.google.de/notebook/public/16826695713444040349/BDQGMQgoQva299aMj
11) http://www.google.de/notebook/public/16826695713444040349/BDQcKQgoQ4dG99aMj
12) http://www.google.de/notebook/public/16826695713444040349/BDQ2NQgoQv_W99aMj
13) http://www.google.de/notebook/public/14811194029080121230/BDShxQwoQsJm-9aMj
14) http://www.google.de/notebook/public/14811194029080121230/BDQGMQgoQ5r2-9aMj
15) http://www.google.de/notebook/public/14811194029080121230/BDSIKQgoQgea-9aMj
16) http://www.google.de/notebook/public/14811194029080121230/BDQaSQgoQo4m_9aMj
17) http://www.google.de/notebook/public/17317152843759546979/BDSMKQgoQuK2_9aMj
18) http://www.google.de/notebook/public/17317152843759546979/BDQcKQgoQyNC_9aMj
19) http://www.google.de/notebook/public/17317152843759546979/BDShxQwoQpfO_9aMj
20) http://www.google.de/notebook/public/17317152843759546979/BDShxQwoQ9JjA9aMj
21) http://www.google.de/notebook/public/03229453723828530204/BDShxQwoQ-LvA9aMj
22 http://www.google.de/notebook/public/03229453723828530204/BDQouQwoQ8N7A9aMj
23) http://www.google.de/notebook/public/03229453723828530204/BDQaSQgoQzITB9aMj
24) http://www.google.de/notebook/public/03229453723828530204/BDShxQwoQw6rB9aMj
25) http://www.google.de/notebook/public/06400866979459256914/BDQ2NQgoQ_dTB9aMj
26) http://www.google.de/notebook/public/06400866979459256914/BDShxQwoQyPjB9aMj
27) http://www.google.de/notebook/public/06400866979459256914/BDQcKQgoQ1JzC9aMj
28) http://www.google.de/notebook/public/06400866979459256914/BDQ2NQgoQ5bvC9aMj
29) http://www.google.de/notebook/public/01766436141041937324/BDShxQwoQ7t_C9aMj
30) http://www.google.de/notebook/public/01766436141041937324/BDSMKQgoQqIrD9aMj
31) http://www.google.de/notebook/public/01766436141041937324/BDSHDQwoQt7DD9aMj
32) http://www.google.de/notebook/public/01766436141041937324/BDSMKQgoQ_dXD9aMj
33) http://www.google.de/notebook/public/03054172070810390609/BDQ2NQgoQ-fvD9aMj
34) http://www.google.de/notebook/public/03054172070810390609/BDSIKQgoQwJjE9aMj
35) http://www.google.de/notebook/public/03054172070810390609/BDQcKQgoQ67zE9aMj
36) http://www.google.de/notebook/public/03054172070810390609/BDQouQwoQkOTE9aMj
37) http://www.google.de/notebook/public/11647051931541063004/BDQ2NQgoQp4rF9aMj
38) http://www.google.de/notebook/public/11647051931541063004/BDQcKQgoQzbTF9aMj
39) http://www.google.de/notebook/public/11647051931541063004/BDSMKQgoQx9vF9aMj
40) http://www.google.de/notebook/public/11647051931541063004/BDSIKQgoQp4LG9aMj
41) http://www.google.de/notebook/public/18236042230916225380/BDQcKQgoQ4J3G9aMj
42) http://www.google.de/notebook/public/18236042230916225380/BDSHDQwoQ68DG9aMj
43) http://www.google.de/notebook/public/18236042230916225380/BDQcKQgoQ8uLG9aMj
44) http://www.google.de/notebook/public/18236042230916225380/BDSMKQgoQ1oXH9aMj
45) http://www.google.de/notebook/public/00355309926142456421/BDSIKQgoQ06nH9aMj
46) http://www.google.de/notebook/public/00355309926142456421/BDQouQwoQqdDH9aMj
47) http://www.google.de/notebook/public/00355309926142456421/BDQaSQgoQ1_TH9aMj
48) http://www.google.de/notebook/public/00355309926142456421/BDSHDQwoQj5nI9aMj
49) http://www.google.de/notebook/public/04608191802079853396/BDSHDQwoQ__LP9aMj
50) http://www.google.de/notebook/public/13061649652563958978/BDShxQwoQn5jQ9aMj
Anonymous
Sat 10 Feb 2007 08:32:05 PM UTC, comment #4:

This item has been reassigned from the project Bulgarian Translation Team for gnu.org task tracker to your tracker.

The original report is still available at task #5776

Following are the information included in the original report:

[field #0] Item ID: 5776
[field #1] Group ID: 8341
[field #2] Open/Closed: Open
[field #3] Severity: 3 - Normal
[field #4] Privacy: Public
[field #9] Category: None
[field #10] Submitted by: yavor
[field #11] Assigned to: None
[field #12] Submitted on: Friday 08/04/2006 at 12:31
[field #13] Summary: Да се направи уеб-страница на проекта.
[field #14] Original Submission: Да ?е изготви уеб-?траница на проекта, или поне ?келет, нещо подобно на http://www.gnu.org/server/standards/translations/indoteam.id.html.

По мое ?кромно мнение тр?бва да ?ъдържа:

 • Кратко напът?твие за докладване на грешки (за в?ички)
 • Същото за подаване на задачи (за членовете на проекта)
 • Спи?ък в подход?ща форма ?ъ? ?татиите, за които в?еки член отговар?
 • Евентуално за в близкото бъдеще, ?пи?ък (таблица) ? най-че?то ?рещаните термини и у?тановените българ?ки еквиваленти

Това е горе-долу, ще гледам и аз да помагам. Подавай готовите неща в хранилището за уеб-?траниците (ще намериш връзка от менюто "CVS"). Премахнал ?ъм опци?та "Homepage" и ще ? върна, когато приключим и ?траницата придобие готов вид. ?дре?ът, на който може да ?е ?леди работата би тр?бвало да е http://www.gnu.org/server/standards/translations/www-bg/.

Кодът тр?бва да е ?ъобразен ? http://www.gnu.org/server/fsf-html-style-sheet.html. ?ко възраз?ваш за тази задача, казвай -- н?ма проблеми. За в?еки ?лучай ?лагам и Камен в CC, може и да помогне, ако има време.
[field #16] Item Group: None
[field #17] Status: Отложена
[field #18] Component Version: None
[field #19] Operating System: None
[field #20] Reproducibility: None
[field #21] Size (loc): None
[field #22] Fixed Release: None
[field #23] Planned Release: None
[field #24] Effort: 0.00
[field #28] Priority: 1 - По-късно
[field #29] Should Start On: Friday 08/04/2006 at 00:00
[field #30] Should be Finished on: Saturday 06/30/2007 at 00:00
[field #31] Percent Complete: 0%
[field #33] Release: None
[field #58] Custom Select Box #1: None
[field #59] Custom Select Box #2: None
[field #60] Custom Select Box #3: None
[field #61] Custom Select Box #4: None
[field #62] Custom Select Box #5: None
[field #63] Custom Select Box #6: None
[field #64] Custom Select Box #7: None
[field #65] Custom Select Box #8: None
[field #66] Custom Select Box #9: None
[field #67] Custom Select Box #10: None

Yavor Doganov <yavor>
Project Administrator
Sat 10 Feb 2007 08:32:04 PM UTC, comment #3:

Тази задача сякаш няма място тук и понеже ми става гузно да я гледам непрекъснато, я местя в "Поддръжка".

Yavor Doganov <yavor>
Project Administrator
Thu 07 Dec 2006 03:32:09 PM UTC, comment #2:

За Надя или който се реши да се занимава с тази задача: страницата би следвало да представлява нещо като http://www.gnu.org/spanish/ (като основен шаблон, не съдържание).

Yavor Doganov <yavor>
Project Administrator
Tue 29 Aug 2006 06:42:56 PM UTC, comment #1:

Ми?л?, че у?п?х да конфигурирам Савана горе-долу и ?ега докладването на грешки е до?та по-интуитивно, така че тази задача е ? още по-ни?ък приоритет.

Yavor Doganov <yavor>
Project Administrator
Sat 10 Feb 2007 08:32:05 PM UTC, original submission:

Да ?е изготви уеб-?траница на проекта, или поне ?келет, нещо подобно на http://www.gnu.org/server/standards/translations/indoteam.id.html.

По мое ?кромно мнение тр?бва да ?ъдържа:

 • Кратко напът?твие за докладване на грешки (за в?ички)
 • Същото за подаване на задачи (за членовете на проекта)
 • Спи?ък в подход?ща форма ?ъ? ?татиите, за които в?еки член отговар?
 • Евентуално за в близкото бъдеще, ?пи?ък (таблица) ? най-че?то ?рещаните термини и у?тановените българ?ки еквиваленти

Това е горе-долу, ще гледам и аз да помагам. Подавай готовите неща в хранилището за уеб-?траниците (ще намериш връзка от менюто "CVS"). Премахнал ?ъм опци?та "Homepage" и ще ? върна, когато приключим и ?траницата придобие готов вид. ?дре?ът, на който може да ?е ?леди работата би тр?бвало да е http://www.gnu.org/server/standards/translations/www-bg/.

Кодът тр?бва да е ?ъобразен ? http://www.gnu.org/server/fsf-html-style-sheet.html. ?ко възраз?ваш за тази задача, казвай -- н?ма проблеми. За в?еки ?лучай ?лагам и Камен в CC, може и да помогне, ако има време.

Yavor Doganov <yavor>
Project Administrator

 

(Note: upload size limit is set to 16384 kB, after insertion of the required escape characters.)

Attach Files:
   
   
Comment:
   

No files currently attached

 

Depends on the following items: None found

Items that depend on this one: None found

 

Carbon-Copy List
 • -email is unavailable- added by yavor (Posted a comment)
 •  

  Do you think this task is very important?
  If so, you can add your encouragement to it.
  This task has 0 encouragements so far.

  Only logged-in users can vote.

   

   

   

  Follow 2 latest changes.

  Date Changed by Updated Field Previous Value => Replaced by
  2007-02-10 yavor StatusNone => Postponed
  2007-02-10 yavor Reassign itemBulgarian Translation Team for gnu.org, task #5776 => Bulgarian Translation Team for gnu.org, sr #105769

  Back to the top


  Powered by Savane 3.4