[image of the Hurd logo] [ Angielski | Polski | Hiszpański ]
Co nowego
 
Zmiany (ChangeLog)
 
Dokumentacja

GNU Hurd
 
Instalacja
Zasięganie Pomocy
Kod Źródłowy
Tworzenie
Historia
 
GNU Mach
 
Instalacja
Kod Źródłowy
 
MIG
 
Kod Źródłowy
 
Podobne Projekty


Table of Contents


Najnowsza wersja

Najnowsza stabilna wersja GNU Mach to 1.3 2002-05-28, ale zalecane jest aby używać wersje z CVS , gnumach-1-branch jest aktualny, jako że jesteśmy tylko kilka kroków przed wydaniem z tej gałęzi.

CVS repository

Kod źródłowy GNU Mach jest administrowany w systemie kontroli wersji CVS. Możesz sprawdzić CVS repository podążając za następującymi instrukcjami.

Source tree:
cvs -z3 -d:pserver:anonymous@cvs.savannah.gnu.org:/sources/hurd co gnumach

Użyj tego polecenia aby pobrać GNU Mach 1 branch:
cvs -z3 -d:pserver:anonymous@cvs.savannah.gnu.org:/sources/hurd co -r gnumach-1-branch gnumach

Unowocześniając katalog z modułem nie potrzebujesz parametru -d.

Pełne dane przeczytasz na stronie Savannah.

Przeglądanie Kodu

Możesz również przeglądać GNU Mach CVS repository używając przeglądarki web. Strony web są generowane dynamicznie w czasie kiedy je żądasz i zawsze są aktualne.

Cross referenced database zawiera informacje o Hurd, GNU Mach, MIG, i bibliotece GNU C. Źródła są dostępne do przeglądania. To umożliwia lepiej szukać i przeglądać ułatwienia niż bezpośrednie repozytorium CVS, ale to nie zawsze jest  najnowsze i nie zawiera starych zmian.

Kilka odnośników prowadzą do stron internetowych nie prowadzone przez FSF. FSF nie odpowiada za zawartość tamtych stron internetowych.


[ Angielski | Polski | Hiszpański ]